Wat is Eigen Bodem?

Eigen Bodem heeft tot doel de drempel voor consumenten te verlagen om lokaal, duurzaam en gezond te consumeren. Door beter te informeren en op een eenvoudige manier de beste en meest ecologische producten thuis te krijgen aan een eerlijke prijs.

Voor de producenten vereenvoudigen we het proces op een zo betaalbaar mogelijke manier en met zoveel mogelijk functionaliteit.

Heerlijk, eerlijk, lokaal en duurzaam zijn onze sleutelwoorden. Maar ook gedecentraliseerd: de producent of de verantwoordelijke van een verzamelpunt beheert zijn eigen netwerk. Eigen Bodem biedt het platform aan en waakt over het lokale en duurzame karakter.

Een maximum aan duurzaam handelen met een minimum aan kosten.

Breng de korte keten in beweging in jouw regio!

We zoeken mogelijk nog in jouw regio een verdeler die producten van producenten kan verzamelen en aan huis brengen. Hoe korter de keten, hoe duurzamer, ecologischer en beter voor iedereen. Consument, producent, dieren en planten: iedereen wordt er gelukkiger van, jij vast ook! Meer weten over ons platform Eigen Bodem? Stuur ons een berichtje en we denken graag met je mee.


Contacteer ons

Waarom van Eigen Bodem?

We willen de wereld veranderen omdat, wie gek genoeg is te denken dat te kunnen, dat eigenlijk ook echt kan doen. We doen dat natuurlijk niet alleen, maar we leggen graag steentjes om de stroming te verleggen. Misschien ook om ze minder hard te laten gaan: consuminderen, meer genieten en op weg naar (h)eerlijker en beter leven.

Met dat idee ontstond in 2015 al het idee om de drempel naar deze prachtige producten te verlagen. Gezonde voeding is de bron van alles. Dat is niet alleen van belang voor onze honingbijen, waar iedereen het eindelijk wel over eens is dat ze van onschatbare waarde zijn voor ons ecosysteem. Elk levend organisme heeft alle belang aan kwalitatieve en diverse voeding, niet in het minste de mens zelf. Ondanks alle technologische vooruitgang is net die gezonde voeding schaarser en moeilijker toegankelijk geworden.

Om de weg van verse en authentieke producten te vergemakkelijken voor de consument zochten we gedurende jaren naar bestaande en nieuwe methoden. Het uitgangspunt is steeds om dit zowel voor consument als producent zo eerlijk mogelijk te maken. De consument wil een waardevol product, de producent moet er zonder steunmaatregelen een loon mee kunnen betalen. Niet alleen ecologie en biologisch produceren zijn streefdoelen, ook duurzaamheid is belangrijk.

We dachten een systeem uit dat de administratie voor de producenten vermindert met een duidelijk en verlaagd kostenplaatje. Het platform dat we ontwikkelen moet niet alleen meer mogelijkheden voor de producent bieden, het moet ook transparanter en intuïtiever zijn voor de consument.

Niet alleen kan de producent vandaag het platform gebruiken om producten rechtstreeks aan klanten aan te bieden, men kan tevens gebruik maken van gegroepeerde leveringen. Bovendien integreerden we de mogelijkheid om verpakkingsvrij te verkopen, we koppelden een eigen facturatiesysteem aan ons platform en lokale verkooppunten kunnen Eigen Bodem ook gebruiken als kassasysteem. Een boer wil op zijn veld werken, administratie is daarbij een overtollige last die we zo veel mogelijk willen verlichten.

Vandaag hebben we reeds een eigen platform dat zich zowel functioneel, administratief als qua visie onderscheidt van andere korte keten initiatieven. Morgen willen we blijven innoveren om steeds te streven naar duurzamer, eerlijker en beter voor iedereen met steeds het lokale karakter als belangrijkste drijfveer, kleinschalig en gedecentraliseerd.

Wie?

Sedert 2015 heeft imker, keurmeester en lesgever in de bijenteelt Bart Callaert ervaring met de Korte Keten. Van voor hij het eerste potje honing verkocht, is de drijfveer steeds geweest om mensen te sensibiliseren en te informeren om de leefomgeving te verbeteren. Van bij naar beter en duurzamer leven!

Jasper Schelfhout, opgegroeid op een boerderij, heeft reeds jaren ervaring in het bouwen en beheren van online platformen. In zijn expertise zijn snelheid, veiligheid en intuïtiviteit van groot belang.

Bart en Jasper zijn met hun expertise de grondleggers van Eigen Bodem en werken voor de realisatie van hun platform steeds samen met kleine en lokale medewerkers met een hart voor hun stiel. Het is natuurlijk het mooie netwerk van producenten en verzamelpunt verantwoordelijken dat resulteert in een bruisende korte keten met warme producten en verhalen.

Eigen Bodem maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen

Sluiten